ต่างหูดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์

รหัสสินค้า : ZE00024S0000

ราคา

2,800.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

THAI FLORAL น าเสนอเรื่องราวพันธุ์ไม้ไทย ที่มคีวามหมายมงคล แสดงถึงการเรมิ่ต้นศักราชใหม่ตามค า กล่าวที่วา่ “เราจงคิดด ีท าดีในวันแรกของปี” ต้นเข็ม ที่ยืนต้น เสมือนผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญา สีเหลืองเด่นกะดังงาสูงสง่าน่าเคารพนับถือ  เสี้ยวดอกแดงชวนชม ให้มั่งมีเงินตรา   ดอกสีนวลพุดซอ้น สิริมงคลเจริญมั่นคง 


ต่างหูดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์


Description product

Code product : ZE00024S0000 

Name Product : Red Gardenia Earring

Stone type : SWA CRYSTAL

Material : Sterling Silver 925

Plating : Rose gold Plated


DIMENSION (WxLxH)

Width : 14 mm.

Length : 13.5 mm.

Height : 4 mm.

Size : -


การรับประกันสินค้า

รับประกันเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้งานวันแรก สามารถเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมได้ (รายละเอียดตามใบการันตีในกล่องเครื่องประดับ)

Guarantee for 1 year from the first day of use. Can be exchanged, returned or sent for repair (Details according to the guarantee in the jewelry box)


·       ต่างหูดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรเดียม

·       สินค้าได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพ

·       ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์สูง

·       สินค้าไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

·       มีประกันคุณภาพสินค้า และการันตีสินค้า

Visitors: 7,253