จี้สร้อยคอดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์

รหัสสินค้า : ZP00008S0000

ราคา

2,600.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,600.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

THAI FLORAL น าเสนอเรื่องราวพันธุ์ไม้ไทย ที่มคีวามหมายมงคล แสดงถึงการเรมิ่ต้นศักราชใหม่ตามค า กล่าวที่วา่ “เราจงคิดด ีท าดีในวันแรกของปี” ต้นเข็ม ที่ยืนต้น เสมือนผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญา สีเหลืองเด่นกะดังงาสูงสง่าน่าเคารพนับถือ  เสี้ยวดอกแดงชวนชม ให้มั่งมีเงินตรา   ดอกสีนวลพุดซอ้น สิริมงคลเจริญมั่นคง 


จี้สร้อยคอดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรเดียม


Description product

Code product : ZP00008S0000

Name Product : Red Gardenia Necklace

Stone type : SWA CRYSTAL

Material : Sterling Silver 925

Plating : Rose gold Plated


DIMENSION (WxLxH)

Width : 14 mm.

Length :13.5 mm.

Height : 4 mm.

Size : -


การรับประกันสินค้า

รับประกันเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้งานวันแรก สามารถเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมได้ (รายละเอียดตามใบการันตีในกล่องเครื่องประดับ)

Guarantee for 1 year from the first day of use. Can be exchanged, returned or sent for repair (Details according to the guarantee in the jewelry box)


·       จี้สร้อยคอดอกพุดซ้อน เงินแท้ 925 ชุบโรเดียม

·       สินค้าได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพ

·       ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์สูง

·       สินค้าไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

·       มีประกันคุณภาพสินค้า และการันตีสินค้า

Visitors: 7,253