ต่างหูผีเสื้อลาย เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์

รหัสสินค้า : RE12269S0000 / ZE00015S0000

The Salvia เป็นดอกไม้ที่สวยงามด้วยรูปลักษณ์ และ สีสัน อีกทั้งยังมีความหมายแฝงที่ว่าด้วยความคิดถึง ผู้คนนิยมมอบดอกไม้นี้เพื่อ บอกว่า ผู้ใหค้ิดถึงผู้รับยิ่งนัก สามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย อันได้แก่ สวนละไม จังหวัดระยอง , ไร่ภาสทอง จังหวัด มุกดาหาร ทุ่งดอก Salvia ที่เต็มไปด้วยหมู่มวน ดอกไม ้และ ผีเสื้อ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดเหล่านกัท่องเที่ยว มาถา่ยรูปเพื่อเก็บเปน็ ความทรงจ า ให้ระลึกถึง AEVARI จึงน าความระลึกถึงมาเป็นเครื่องประดับที่งดงาม เพื่อให้ผคู้นมอบให้กัน แสดงถึงความ “ คิดถึง”  


ต่างหูผีเสื้อลาย เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์


Description product

Code product : RE12269S0000 / ZE00015S0000 

Name Product : Filigree Butterfly Earring 

Stone type : -

Material : Sterling Silver 925

Plating : Rose Gold Plated


DIMENSION (WxLxH)

Width : 10.5 mm.

Length : 16.4 mm.

Height : 1.2 mm.

Size : -


DIMENSION (WxLxH)

Width :10.5 mm.

Length : 16.4 mm.

Height : 1.5 mm.

Size : -


การรับประกันสินค้า

รับประกันเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้งานวันแรก สามารถเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมได้ (รายละเอียดตามใบการันตีในกล่องเครื่องประดับ)

Guarantee for 1 year from the first day of use. Can be exchanged, returned or sent for repair (Details according to the guarantee in the jewelry box)

·       ต่างหูผีเสื้อลาย เงินแท้ 925 ชุบโรสโกลด์

·       สินค้าได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพ

·       ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์สูง

·       สินค้าไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

·       มีประกันคุณภาพสินค้า และการันตีสินค้า

จำนวน
1,200.00 ฿

2,000.00 ฿
 (-40%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 996