ต่างหู ผีเสื้อบิน เงินแท้ 925 ชุบทอง 18 k.

รหัสสินค้า : CE01016S0000 / VE00026S0000

The Salvia เป็นดอกไม้ที่สวยงามด้วยรูปลักษณ์ และ สีสัน อีกทั้งยังมีความหมายแฝงที่ว่าด้วยความคิดถึง ผู้คนนิยมมอบดอกไม้นี้เพื่อ บอกว่า ผู้ใหค้ิดถึงผู้รับยิ่งนัก สามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย อันได้แก่ สวนละไม จังหวัดระยอง , ไร่ภาสทอง จังหวัด มุกดาหาร ทุ่งดอก Salvia ที่เต็มไปด้วยหมู่มวน ดอกไม ้และ ผีเสื้อ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดเหล่านกัท่องเที่ยว มาถา่ยรูปเพื่อเก็บเปน็ ความทรงจ า ให้ระลึกถึง AEVARI จึงน าความระลึกถึงมาเป็นเครื่องประดับที่งดงาม เพื่อให้ผคู้นมอบให้กัน แสดงถึงความ “ คิดถึง”  

 

ต่างหู ผีเสื้อบิน เงินแท้ 925 ชุบทอง 18 k.


Description product

Code product : CE01016S0000 / VE00026S0000

Name Product : Flying Butterfly Cuff Earring 

Stone type : Cubic Zirconia

Material : Sterling Silver 925

Plating : Gold Plated


DIMENSION (WxLxH)

Width : 12.7 mm.

Length : 41.3 mm.

Height : 3.6 mm.

Size : -


การรับประกันสินค้า

รับประกันเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้งานวันแรก สามารถเปลี่ยนคืนหรือส่งซ่อมได้ (รายละเอียดตามใบการันตีในกล่องเครื่องประดับ)

Guarantee for 1 year from the first day of use. Can be exchanged, returned or sent for repair (Details according to the guarantee in the jewelry box)


·       ต่างหู ผีเสื้อบิน เงินแท้ 925 ชุบทอง 18 k.

·       สินค้าได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพ

·       ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์สูง

·       สินค้าไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

·       มีประกันคุณภาพสินค้า และการันตีสินค้า

จำนวน
1,560.00 ฿

2,600.00 ฿
 (-40%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 996